přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 75/2007
Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě § 13

§ 13
Společné ustanovení
Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci29), ustanovení § 9 až 12 se nepoužijí.
29) Čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.