přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 75/2007
Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě § 3

§ 3
Oblasti Natura 2000
Z oblastí Natura 2000 lze platby poskytovat v
a) ptačí oblasti3) nacházející se na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí4), nebo
b) evropsky významné lokalitě zařazené do národního seznamu5) nacházející se na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí4).
3) § 45e odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
4) § 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb.
5) § 45a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.