přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 75/2007
Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě § 2

§ 2
Méně příznivé oblasti
(1) Méně příznivé oblasti se člení na
a) horské oblasti typu HA,
b) horské oblasti typu HB,
c) ostatní méně příznivé oblasti typu OA,
d) ostatní méně příznivé oblasti typu OB,
e) oblasti se specifickými omezeními typu S.
(2) Obce, jejich katastrální území, popřípadě katastrální území částí obcí, které leží v oblastech, uvedených v odstavci 1, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.