přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 84/2008
Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky Příl.2

Příloha 2
KLASIFIKACE PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY ČISTOTY VZDUCHU PODLE POČTU ČÁSTIC
+--------------------------------------------------- ---------------------------------------------+
|              Maximální přípustný počet částic/m
3
rovný nebo větší | | Třída | | Za klidu (b) Za provozu | | | | 0,5 mikrom 5 mikrom 0,5 mikrom 5 mikrom | +--------------+-----------------+----------------+- ----------------------+----------------------+ | A | 3 520 | 20 | 3 520 | 20 | +--------------+-----------------+----------------+- ----------------------+----------------------+ | | 3 520 | | | | | B(a) | | 29 | 352 000 | 2 900 | +--------------+-----------------+----------------+- ----------------------+----------------------+ | C(a) | 352 000 | 2 900 | 3 520 000 | 29 000 | +--------------+-----------------+----------------+- ----------------------+----------------------+ | D(a) | 3 520 000 | 29 000 | nedefinován(c) | nedefinován(c) | +--------------+-----------------+----------------+- ----------------------+----------------------+
Poznámky
(a) Aby se dosáhlo požadavků třídy B, C a D, má být počet výměn vzduchu přizpůsoben velikosti místnosti, v ní umístěných zařízení a počtu pracovníků v místnosti. Vzduchotechnika má být vybavena vhodnými filtry, takovými jako jsou HEPA pro třídy A, B a C.
(b) Limit pro maximální počet prachových částic ve stavu „za klidu“ odpovídá ISO klasifikaci, a to následujícím způsobem:
Třída A odpovídá ISO 4,8 při limitu pro velikost částic >= 5.0 mikrom, třída B odpovídá ISO 5. Třída C odpovídá ISO 7 popřípadě ISO 8 a třída D odpovídá ISO 8.
(c) Požadavky a limity pro prostory této třídy jsou závislé na povaze prováděných činností.