přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 84/2008
Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky Příl.1

Příloha 1
PODROBNÉ ČLENĚNÍ LÉKOVÝCH FOREM S OHLEDEM NA SLOŽENÍ A CESTU PODÁNÍ
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
Léková forma       Latinský název lékové  Podrobné příklady přípravků v rámci lékové formy
             formy
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
Tekuté a polotuhé     Peroralia liquida et   Perorální kapky, perorální roztok, perorální suspenze,
perorální přípravky    semisolida        perorální emulze, prášek pro přípravu perorálního roztoku
                          nebo suspenze, zrněný prášek pro přípravu perorální
                          suspenze, prášek pro přípravu perorálního roztoku nebo
                          suspenze s rozpouštědlem, sirup, prášek pro přípravu sirupu,
                          zrněný prášek pro přípravu sirupu, tableta pro přípravu
                          perorálního roztoku nebo suspenze, léčivý čaj, instanční
                          léčivý čaj, perorální gel, perorální pasta,
                          
Tuhé perorální přípravky Peroralia solida     Perorální prášek, šumivý prášek, zrněný prášek, šumivý zrněný
                          prášek, enterosolventní zrněný prášek, zrněný prášek
                          s prodlouženým uvolňováním, zrněný prášek s řízeným
                          uvolňováním, škrobová tobolka, tvrdá tobolka, měkká tobolka,
                          enterosolventní tvrdá tobolka, enterosolventní měkká tobolka,
                          tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, měkká tobolka
                          s prodlouženým uvolňováním, tvrdá tobolka s řízeným
                          uvolňováním, měkká tobolka s řízeným uvolňováním, tableta,
                          obalená tableta, potahovaná tableta, šumivá tableta,
                          perorální lyofilizát, enterosolventní tableta, tableta
                          s řízeným uvolňováním, tableta s prodlouženým uvolňováním,
                          žvýkací tableta, perorální guma, pilulka, intraruminální
                          inzert pro pulzní uvolňování (vet.), liz (vet.), premix pro
                          medikaci krmiva (vet.), pelety

Orální přípravky a    Oromucosalia et     Kloktadlo, koncentrát pro přípravu kloktadla, prášek pro
přípravky k použití na  gingivalia        přípravu kloktadla, tableta pro přípravu kloktadla, orální
dásně                       roztok, orální suspenze, orální kapky, orální sprej,
                          sublinguální sprej, roztok pro ústní výplachy, tableta pro
                          přípravu roztoku pro ústní výplachy, roztok na dásně, orální
                          gel, orální pasta, léčivá žvýkací guma, gel na dásně, pasta
                          na dásně, orální tobolka, sublinguální tableta, mukoadhesivní
                          bukání tableta, bukání tableta, pastilka

Zubní přípravky      Stomatologica      Zubní gel, zubní tyčinka, zubní prášek, zubní roztok, zubní
                          suspenze, zubní emulze, zubní pasta

Přípravky pro kožní a   Dermatologica a     Přísada do koupele, krém, gel, mast, kožní pasta, kožní pěna,
transdermální použití   transdermalia      šampón, kožní sprej -roztok, kožní sprej -suspenze, kožní
                          sprej - prášek, kožní roztok, koncentrát pro přípravu kožního
                          roztoku, kožní suspenze, kožní emulze, kožní zásyp, roztok
                          pro iontoforézu, transdermální náplast, kožní lak, léčivý
                          lak na nehty, kataplazmata, kožní tyčinka, napuštěný
                          obvazový prostředek, obojek (vet.), medikovaný přívěsek
                          (vet.), ušní štítek (vet.), namáčecí koupel - roztok (vet.),
                          namáčecí koupel -suspenze (vet.), namáčecí koupel - emulze
                          (vet.), nalévání na hřbet - roztok (vet.), nalévání na
                          hřbet - emulze (vet.), kapky na kůži - roztok nebo suspenze
                          nebo emulze (vet.), namáčecí koupel struků - roztok nebo
                          suspenze nebo emulze (vet.), sprej na struky - roztok (vet.)

Oční přípravky      Ocularia         Oční krém, oční gel, oční mast, oční kapky - roztok nebo
                          suspenze, prášek a rozpouštědlo pro přípravu očních kapek
                          v roztoku, prášek a rozpouštědlo pro přípravu očních kapek
                          v suspenzi, rozpouštědlo pro přípravu očních kapek, oční
                          kapky s prodlouženým účinkem, oční voda, rozpouštědlo pro
                          přípravu oční vody, oční inzert,

Ušní přípravky      Auricularia       Ušní krém, ušní gel, ušní mast, ušní kapky - roztok nebo
                          suspenze nebo emulze, ušní zásyp, ušní sprej - roztok nebo
                          suspenze nebo emulze, ušní omývadlo - roztok nebo emulze,
                          ušní tampon, ušní tyčinka

Nosní přípravky      Nasalia         Nosní krém, nosní gel, nosní mast, nosní kapky - roztok nebo
                          suspenze nebo emulze, nosní zásyp, nosní sprej - roztok nebo
                          suspenze nebo emulze, nosní omývadlo, nosní tyčinka

Vaginální přípravky    Vaginalia        Vaginální krém, vaginální krém, vaginální mast, vaginální
                          gel, vaginální pěna, vaginální roztok, vaginální suspenze,
                          vaginální emulze, tableta pro přípravu vaginálního roztoku,
                          vaginální kulička, tvrdá vaginální tobolka, měkká vaginální
                          tobolka, vaginální tableta, šumivá vaginální tableta, léčivý
                          vaginální tampon, vaginální inzert, vaginální hubka (vet.)

Rektální přípravky    Rectalia         Rektální krém, rektální gel, rektální mast, rektální pěna,
                          rektální roztok, rektální suspenze, rektální emulze,
                          koncentrát pro přípravu rektálního roztoku, prášek pro
                          přípravu rektálního roztoku, prášek pro přípravu rektální
                          suspenze, tableta pro přípravu rektálního roztoku, tableta
                          pro přípravu rektální suspenze, čípek, rektální tobolka,
                          rektální tampon

Inhalační přípravky    Inhalanda        Roztok k rozprašování, suspenze k rozprašování, prášek pro
                          přípravu suspenze k rozprašování, emulze k rozprašování,
                          roztok k inhalaci v tlakovém obalu, suspenze k inhalaci
                          v tlakovém obalu, emulze k inhalaci v tlakovém obalu, prášek
                          k inhalaci, prášek k inhalaci tvrdé tobolce, dávkovaný prášek
                          k inhalaci, prášek k přípravě inhalace párou, roztok
                          k přípravě inhalace párou, tableta k přípravě inhalace párou,
                          mast k přípravě inhalace párou,tekutina k přípravě inhalace
                          párou, plyn k inhalaci

Parenterální přípravky  Parenteralia       Injekční roztok nebo suspenze nebo emulze, prášek pro
                          přípravu injekčního roztoku nebo suspenze, prášek pro
                          přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem, prášek pro
                          přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem, koncentrát pro
                          přípravu injekčního roztoku, infúzní roztok nebo emulze,
                          prášek pro přípravu infuzního roztoku, prášek pro přípravu
                          infuzního roztoku s rozpouštědlem, rozpouštědlo pro
                          parenterální použití.

Implantáty        Implantata        Implantát, implantační tableta, implantační     řetězec

Přípravky pro dialýzu   Praeparata pro dialysi  Roztok pro peritoneální dialýzu, roztok pro hemofiltraci,
                          roztok pro hemodialýzu, koncentrát pro přípravu roztoku
                          k hemodialýze

Uretrální přípravky a   Uretralia et       Roztok do močového měchýře, roztok k výplachu močového
přípravky k použití do  intravesicalia      měchýře, prášek pro přípravu roztoku k výplachu močového
močového měchýře                  měchýře, uretrální gel, uretrální tyčinka

Tracheopulmonální     Tracheopulmonaria    Roztok nebo suspenze k endotracheopulmonální instalaci,
přípravky                     prášek pro přípravu roztoku k endotracheopulmonální
                          instalaci, prášek pro přípravu roztoku
                          k endotracheopulmonální instalaci s rozpouštědlem

Endocervikální přípravky Endocervicalia      Endocervicální gel, prášek pro přípravu endocervikálního
                          roztoku s rozpouštědlem

Intramamární přípravky  Intramammaria (vet.)   Intramammární roztok nebo suspenze nebo emulze, intramammární
(vet.)                       mast, struková tyčinka,

Intrauterinní přípravky  Intrauteriaria (vet.)  Intrauterinní inzert, intrautrinní roztok, intrauterinní
(vet.)                       suspenze, intrauterinní emulze, intrauterinní tableta,
                          intrautrerinní tobolka
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------