přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 84/2008
Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky § 15

§ 15
Zrušení záznamu o výdeji
(1) Záznam o výdeji uložený v centrálním úložišti elektronických receptů, může vydávající lékárník zrušit
a) v případě zjištění nových skutečností neznámých v době výdeje,
b) v případě chybného vyhotovení požadavku na vytvoření záznamu o výdeji zaslaného systému eRecept, nebo,
c) v jiném nutném případě.
(2) Zrušit záznam o výdeji podle odstavce 1 je možné pouze v případě, že lékárník současně zajistí stažení léčivého přípravku od pacienta, byl-li vydán.
(3) Zrušený záznam o výdeji podle odstavce 1 se v centrálním úložišti elektronických receptů označí za zrušený a je možné realizovat nový výdej.
(4) Požadavek na zrušení záznamu o výdeji je zaslán prostřednictvím informačního systému vydávajícího lékárníka do systému eRecept ve formě strukturovaných dat podle vyhlášky o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb s uvedením důvodu, pro který je záznam o výdeji zrušen.
(5) Informace o zrušení záznamu o výdeji se v centrálním úložišti elektronických receptů uloží formou označení výdeje za zrušený a systém eRecept obratem zašle informačnímu systému vydávajícího lékárníka potvrzení o provedení zrušení záznamu o výdeji.