přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů Příl.10

Příl.10
Kritéria pro pohotovostní plán
(§ 58 odst. 1)
Pohotovostní plán musí splňovat alespoň tato kritéria:
(1) Vytvoření krizového střediska na vnitrostátní úrovni, jež koordinuje všechna opatření pro tlumení nákazy.
(2) Vypracování seznamu místních středisek pro tlumení nákazy, která disponují přiměřeným vybavením pro koordinaci opatření pro tlumení nákazy na místní úrovni.
(3) Poskytnutí podrobných údajů o personálu zapojeném do opatření pro tlumení nákazy, o jeho odbornosti a povinnostech, jakož i o pokynech pro tento personál s ohledem na nutnost ochrany osob a na možné riziko, které představuje aviární influenza pro zdraví lidí.
(4) Zajištění schopnosti každého místního střediska pro tlumení nákazy kontaktovat rychle osoby a organizace přímo či nepřímo spojené s ohniskem nákazy.
(5) Dostupnost vybavení a materiálů nezbytných k účinnému provedení opatření pro tlumení nákazy.
(6) Stanovení podrobných pokynů ohledně opatření, která je třeba přijmout v případě podezření nebo potvrzení infekce či kontaminace, včetně zamýšlených způsobů neškodného odstranění kadáverů.
(7) Zavedení programů odborné přípravy pro udržení a rozvoj kvalifikací v oblasti dovedností v terénu a správních postupů.
(8) Vybavení diagnostických laboratoří pro postmortální vyšetření. Tyto laboratoře musí mít nezbytné kapacity pro provádění sérologických, histologických a jiných rozborů a pro provedení rychlé diagnózy. Musí být přijata také opatření pro rychlou přepravu vzorků. Pohotovostní plán musí dále uvádět testovací kapacitu laboratoře a dostupné zdroje v případě výskytu nákazy.
(9) Vypracování plánu očkování, který počítá s řadou scénářů a uvádí, které populace drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí mohou být očkovány, jakož i odhadované množství požadované očkovací látky a její dostupnost.
(10) Přijetí ustanovení (opatření) s cílem zajistit, aby byly k dispozici údaje o registraci komerčních drůbežářských hospodářství na území České republiky, a to bez dotčení jiných příslušných ustanovení právních předpisů Evropské unie v této oblasti.
(11) Přijetí ustanovení (opatření) pro úřední uznávání registrovaných vzácných plemen drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí.
(12) Přijetí ustanovení (opatření) pro určení oblastí s vysokou hustotou chovů drůbeže.
(13) Přijetí ustanovení (opatření) k zajištění zákonných pravomocí nezbytných k provedení pohotovostního plánu.
(14) Zavedení dotazníků k epizootologickému šetření podle § 5.