přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů Příl.9

Příl.9
Požadavky týkající se pohybu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a drůbežích produktů, uplatňované v souvislosti s nouzovým očkováním [§ 54 písm. b)]
(1) Opatření pro kontrolu pohybu drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí, očkovaných podle § 54 této vyhlášky, a jejich produktů se použijí tak, jak se stanoví v odstavcích 3 až 8 této přílohy v souladu s diagnostickou příručkou.
(2) Na jakékoli dopravní prostředky a vybavení používané pro přepravu živé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, vajec nebo drůbežího masa ve smyslu této přílohy se uplatní jednorázově nebo opakovaně postupy pro čištění, dezinfekci nebo ošetření uvedené v § 46 této vyhlášky, a to neprodleně po jejich použití.
(3) V souvislosti s pohybem živé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a vajec v oblasti očkování se uplatňují tyto požadavky:
a) násadová vejce:
1. pocházejí z očkovaného nebo neočkovaného hejna, které bylo vyšetřeno s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,
2. byla před zahájením přepravy náležitě dezinfikována metodou schválenou krajskou veterinární správou,
3. jsou přepravena přímo do určené líhně,
4. jsou v líhni zpětně dohledatelná;
b) vejce pocházejí z očkovaného nebo neočkovaného hejna, které bylo vyšetřeno s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou a jsou přepravena do:
1. určené balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených k jednorázovému použití a jsou-li uplatněna všechna opatření biologické bezpečnosti, požadovaná krajskou veterinární správou, nebo
2. podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie;
c) jednodenní kuřata:
1. pocházejí z násadových vajec vyhovujících podmínkám, které jsou stanoveny pod písmenem a),
2. jsou umístěna v drůbežárně nebo v hale, pokud v nich není žádná drůbež, která je chována v hospodářství;
d) živá drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí:
1. byly očkovány proti aviární influenze, je-li to stanoveno v plánu očkování,
2. byly vyšetřeny s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,
3. jsou umístěny v drůbežárně nebo v hale, pokud v nich není žádná drůbež, která je chována v hospodářství;
e) jatečná drůbež:
1. byla před naložením vyšetřena s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,
2. je zaslána přímo na určené jatky k okamžité porážce.
(4) V souvislosti s pohybem živé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a vajec z hospodářství nacházejících se mimo oblast očkování do hospodářství nacházejících se v oblasti očkování se uplatňují tyto požadavky:
a) násadová vejce:
1. jsou přepravena přímo do určené líhně,
2. jsou v líhni zpětně dohledatelná;
b) vejce jsou přepravena do:
1. určené balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených k jednorázovému použití a jsou-li uplatněna všechna opatření biologické bezpečnosti, požadovaná krajskou veterinární správou, nebo
2. podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie;
c) jednodenní kuřata jsou umístěna v drůbežárně nebo v hale, pokud v nich není žádná drůbež, která je chována v hospodářství;
d) živá drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí:
1. jsou umístěny v drůbežárně nebo v hale, pokud v nich není žádná drůbež, která je chována v hospodářství,
2. jsou očkovány proti aviární influenze v hospodářství určení, je-li to stanoveno v plánu očkování;
e) jatečná drůbež je odeslána přímo na určené jatky k okamžité porážce.
(5) V souvislosti s pohybem živé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a vajec z hospodářství nacházejícího se v oblasti očkování do hospodářství nacházejících se mimo oblast očkování se uplatňují tyto požadavky:
a) násadová vejce:
1. pocházejí z očkovaného nebo neočkovaného hejna, které bylo vyšetřeno s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,
2. byla před zahájením přepravy náležitě dezinfikována metodou schválenou krajskou veterinární správou,
3. jsou přepravena přímo do určené líhně,
4. jsou v líhni zpětně dohledatelná;
b) vejce pocházejí z očkovaného nebo neočkovaného hejna, které bylo vyšetřeno s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou, a vejce jsou přepravena do:
1. určené balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených k jednorázovému použití a jsou-li uplatněna všechna opatření biologické bezpečnosti, požadovaná krajskou veterinární správou, nebo
2. podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie;
c) jednodenní kuřata:
1. nebyla očkována,
2. pocházejí z násadových vajec vyhovujících podmínkám stanoveným v odstavci 3 písm. a),
3. jsou umístěna v drůbežárně nebo v hale, pokud v nich není žádná drůbež, která je chována v hospodářství;
d) živá drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí:
1. nebyly očkovány,
2. byly vyšetřeny s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,
3. jsou umístěny v drůbežárně nebo v hale, pokud v nich není žádná drůbež, která je chována v hospodářství;
e) jatečná drůbež:
1. byla před naložením vyšetřena s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,
2. je zaslána přímo na určené jatky k okamžité porážce.
(6) Na maso získané z drůbeže chované v oblasti očkování se vztahují tyto požadavky:
a) jde-li o maso získané z očkované drůbeže, tato drůbež
1. byla očkována očkovací látkou, která je v souladu se strategií DIVA,
2. byla zkontrolována a testována s negativními výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,
3. byla v průběhu 48 hodin před zahájením přepravy klinicky vyšetřena úředním veterinárním lékařem, v případě potřeby byli vyšetřeni úředním veterinárním lékařem všichni kontrolní indikátoroví ptáci v daném hospodářství,
4. byla zaslána přímo na určené jatky k okamžité porážce;
b) jde-li o jakékoli maso z neočkované drůbeže, zaslané na porážku, je tato drůbež sledována v souladu s diagnostickou příručkou.
(7) Krajská veterinární správa může povolit přepravu kadáverů nebo vajec z hospodářství za účelem jejich neškodného odstranění.
(8) Na pohyb balených vajec a masa z drůbeže poražené v souladu s touto přílohou se nevztahují žádná další omezení.
(9) Aniž jsou tím dotčena jakákoli další opatření orgánů Unie, je zakázáno bez souhlasu příslušného orgánu státu určení odesílání drůbeže (včetně jednodenních kuřat) nebo jiného ptactva chovaného v zajetí z území České republiky, a to od začátku nouzové očkovací kampaně až po schválení plánu nouzového očkování.