přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů Příl.8

Příl.8
Funkce a úkoly národní referenční laboratoře pro aviární influenzu
(§ 49 odst. 1)
(1) Národní referenční laboratoř odpovídá za zajištění toho, aby laboratorní testování na přítomnost aviární influenzy a určení genetického typu izolátů viru probíhaly v České republice v souladu s diagnostickou příručkou. Za tímto účelem může uzavírat zvláštní dohody s referenční laboratoří Unie nebo s jinými národními laboratořemi.
(2) Národní referenční laboratoř poskytne neprodleně referenční laboratoři Unie za účelem provedení jejich kompletní charakterizace izoláty viru aviární influenzy
a) ze všech primárních ohnisek aviární influenzy,
b) v případě sekundárních ohnisek z reprezentativního počtu ohnisek,
c) v případě zjištění virů aviární influenzy jiných než virů uvedených v příloze č. 1 odstavci 1 u drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo savců, které představují vážné ohrožení zdraví.
(3) Národní referenční laboratoř je odpovědná za koordinaci standardů a diagnostických metod používaných v jednotlivých laboratořích pro diagnostiku aviární influenzy v České republice. Za tímto účelem
a) může poskytovat jednotlivým laboratořím diagnostická činidla,
b) kontroluje jakost všech diagnostických činidel používaných v České republice,
c) organizuje pravidelně srovnávací testy,
d) uchovává izoláty viru aviární influenzy pocházející z ohnisek nákazy a izoláty jakýchkoli dalších virů aviární influenzy, zjištěných v České republice,
e) spolupracuje s Národní referenční laboratoří pro chřipku lidí.