přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů Příl.5

Příl.5
Kritéria, na základě kterých se přijme rozhodnutí o použití opatření v hospodářstvích ve vztahu k LPAI (§ 37 odst. 1)
Při rozhodování o přemístění drůbeže nebo vajec a o depopulaci hospodářství podle § 37 odst. 1 této vyhlášky přihlíží krajská veterinární správa zejména k těmto kritériím:
a) dotčené živočišné druhy,
b) počet hospodářství v okolí hospodářství odeslání,
c) poloha určených jatek, líhní a balíren,
d) opatření biologické bezpečnosti použitá v hospodářstvích a úsecích chovu drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí během přepravy a porážky,
e) trasa přepravy,
f) důkazy o šíření nákazy,
g) případné riziko pro veřejné zdraví,
h) další ošetření dotčených produktů,
i) socioekonomické a jiné dopady.