přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů Příl.4

Příl.4
Hlavní kritéria a rizikové faktory, které je třeba zvážit pro přijetí rozhodnutí o použití opatření v kontaktních hospodářstvích nebo v rizikových hospodářství a oblastech v pásmech s omezením
(§ 13 odst. 2, § 30 odst. 2 a § 40 odst. 2)
---------------------------------- -----------------------------------
            Orientační kritéria
---------------------------------- -----------------------------------
Pro depopulaci           Proti depopulaci
---------------------------------- -----------------------------------                  
klinické příznaky svědčící o    žádné klinické příznaky svědčící
aviární influenze v kontaktních  o aviární influenze v kontaktních
hospodářstvích           hospodářstvích, žádná
                  epizootologická vazba
---------------------------------- -----------------------------------                  
vysoká vnímavost převládajících  nízká vnímavost převládajících
druhů drůbeže           druhů drůbeže
---------------------------------- -----------------------------------
pohyb drůbeže nebo jiného ptactva není znám žádný pohyb drůbeže
chovaného v zajetí         nebo jiného ptactva chovaného
z hospodářství, kde byla      v zajetí z hospodářství, kde byla
potvrzena aviární influenza, do  potvrzena aviární influenza, do
kontaktních hospodářství po    kontaktních hospodářství po
pravděpodobném okamžiku zavlečení pravděpodobném okamžiku zavlečení
viru do infikovaného hospodářství viru do infikovaného hospodářství
---------------------------------- -----------------------------------                  
poloha kontaktních hospodářství  poloha kontaktních hospodářství
v oblasti s vysokou hustotou    v oblasti s nízkou hustotou chovů
chovů drůbeže           důrbeže
---------------------------------- -----------------------------------                  
nákaza se vyskytuje po nějakou   nákaza je sice přítomna, avšak
dobu a je pravděpodobné, že se   virus se pouze v omezeném rozsahu
virus rozšířil z hospodářství,   rozšířil z hospodářství, kde byla
kde byla potvrzena aviární     potvrzena aviární influenza,
influenza, dříve než byla použita dříve než byla použita eradikační
eradikační opatření        opatření
---------------------------------- -----------------------------------                  
poloha kontaktních hospodářství  poloha kontaktních hospodářství
do 500 m*) od hospodářství, kde  více než 500 m*) od hospodářství,
byla potvrzena aviární influenza  kde byla potvrzena aviární
                  influenza
---------------------------------- -----------------------------------                  
kontaktní hospodářství mají vazbu kontaktní hospodářství nemají
na více než jedno hospodářství,  vazbu na hospodářství, kde byla
kde byla potvrzena aviární     potvrzena aviární influenza
influenza             
---------------------------------- -----------------------------------                  
epizootie se vymyká kontrole a   epizootie je pod kontrolou
roste počet hospodářství, kde
byla potvrzena aviární influenza
---------------------------------- -----------------------------------
*) V případech, kdy je hustota chovů drůbeže velmi vysoká, se musí
vzít v úvahu větší vzdálenost.
---------------------------------- -----------------------------------