přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů Příl.3

Příl.3
Povolení k přepravě vajec z hospodářství v souladu s § 7 písm. b) a § 11 odst. 3
Krajská veterinární správa může povolit přepravu vajec z hospodářství podle ustanovení § 7 písm. b) a § 11 odst. 3 této vyhlášky do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie, jsou-li dodrženy tyto podmínky:
1. vejce mohou opustit hospodářství původu pouze tehdy, když jsou zaslána přímo z hospodářství s podezřením na nákazu do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie. Každá zásilka musí být před odesláním zaplombována úředním veterinárním lékařem nebo pod jeho dohledem a musí zůstat zaplombovaná během přepravy do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie,
2. úřední veterinární lékař odpovědný za hospodářství původu vajec oznámí úmysl zaslat vejce do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie krajské veterinární správě příslušné pro místo určení,
3. krajská veterinární správa uvedená v bodě 2 zajistí, aby
a) vejce uvedená v bodě 1 zůstala oddělena od ostatních vajec od okamžiku doručení přepravené zásilky až do jejich zpracování,
b) skořápky těchto vajec byly neškodně odstraněny,
c) obalové materiály použité na vejce byly buď zlikvidovány, anebo vyčištěny a dezinfikovány takovým způsobem, aby došlo ke zničení všech virů aviární influenzy,
d) vejce uvedená v bodě 1 byla přepravována ve vyčištěných a dezinfikovaných dopravních prostředcích. Opatření biologické bezpečnosti se použijí na personál, zařízení a dopravní prostředky podílející se na přepravě vajec.