přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů Příl.1

Příl.1
Definice aviární influenzy
[§ 2 písm. a) až c)]
(1) „Aviární influenzou“ se rozumí infekce drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí způsobená jakýmkoli virem influenzy typu A
a) podtypu H5 nebo H7, nebo
b) vykazující u šestitýdenních kuřat index intravenózní patogenity (IVPI) vyšší než 1,2.
(2) "Vysoce patogenní aviární influenzou (HPAI)" se rozumí infekce drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí způsobená
a) viry aviární influenzy podtypu H5 nebo H7, u kterých analýza sekvencí nukleotidů prokázala přítomnost mnohočetných bazických aminokyselin v restrikčním místě hemaglutininu podobně jako u jiných virů HPAI, což značí, že hemaglutinin může být štěpen všudypřítomnou hostitelskou proteázou, nebo
b) viry aviární influenzy vykazujícími u šestitýdenních kuřat index intravenózní patogenity vyšší než 1,2.
(3) "Nízkopatogenní aviární influenzou (LPAI)" se rozumí infekce drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí způsobená viry aviární influenzy podtypu H5 nebo H7, která nespadá do definice uvedené v odstavci 2.