přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 64

§ 64
Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb., vyhlášky č. 389/2004 Sb. a vyhlášky č. 214/2005 Sb., se mění takto:
1. V části druhé se hlava V včetně nadpisů zrušuje.
2. V § 140 odstavec 2 zní:
"(2) Příslušný orgán dále nařídí likvidaci všech včelstev a hořlavého materiálu (s výjimkou včelínu a kočovných vozů) v ohnisku nákazy.".
3. V § 140 odst. 3 se slova "nebo jen klinicky nemocných" zrušují.
4. V § 140 odst. 4 se slova "klinicky nemocných" zrušují.
5. V § 140 odst. 6 se slova "ohnisku nákazy a" zrušují.
6. V § 141 odst. 1 se slova "od klinicky nemocných včelstev" nahrazují slovy "z ohniska".
7. V § 141 odst. 2 se slova "klinicky zdravých včelstev v ohnisku nákazy a ochranném pásmu" nahrazují slovy "včelstev z ochranného pásma" a slova "Paenibacillus larvae larvae" se nahrazují slovy "Paenibacillus larvae".
8. V § 141 odst. 3 se slova "Paenibacillus larvae larvae" nahrazují slovy "Paenibacillus larvae".
9. V § 142 odst. 3 písm. a) se slova "ohnisku nákazy" nahrazují slovy "ochranném pásmu" a slova "klinicky nemocných" se zrušují.