přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 57

§ 57
(1) V rámci pohotovostního plánu může být zřízena nebo udržována národní banka očkovacích látek pro skladování (uchovávání) zásob očkovacích látek, které odpovídají požadavkům zvláštních právních předpisů12) a mohou být použity k nouzovému nebo preventivnímu očkování proti aviární influenze.
(2) Byla-li zřízena národní banka očkovacích látek, Státní veterinární správa informuje Komisi o množství a typech skladovaných (uchovávaných) očkovacích látek. Česká republika má přístup k bance očkovacích látek Unie na základě žádosti předložené Státní veterinární správou Komisi.
12) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.