přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 48

§ 48
Diagnostické postupy a diagnostická příručka
(1) Diagnostické postupy, odběr vzorků a laboratorní testy k prokázání přítomnosti aviární influenzy u drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, anebo viru aviární influenzy u savců, používané v rámci sledování nákazy musí být v zájmu jednotnosti prováděny v souladu s diagnostickou příručkou.
(2) Diagnostická příručka uvedená v odstavci 1 zavádí zejména:
a) minimální požadavky na biologickou bezpečnost a standardy jakosti závazné pro schválené laboratoře, které provádějí testy na diagnostiku aviární influenzy;
b) kritéria a postupy, které je třeba dodržet při provádění klinických a postmortálních vyšetření k potvrzení nebo vyloučení přítomnosti aviární influenzy;
c) kritéria a postupy, jimiž se řídí odběr vzorků drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí k laboratornímu vyšetření za účelem potvrzení nebo vyloučení přítomnosti aviární influenzy, včetně metod odběru vzorků pro sérologická nebo virologická vyšetření prováděná podle této vyhlášky;
d) laboratorní testy, které mají být použity pro diagnostiku aviární influenzy, včetně
1. testů pro diferenciální diagnostiku,
2. testů k odlišení virů HPAI a LPAI,
3. vhodných testů k odlišení očkovaných ptáků od ptáků infikovaných volně se vyskytujícími kmeny aviární influenzy,
4. kritérií pro vyhodnocení výsledků laboratorních testů;
e) laboratorní metody pro typizaci izolátů viru aviární influenzy.
(3) Manipulovat s viry aviární influenzy, jejich genomem a antigeny, jakož i s očkovacími látkami, anebo je používat pro výzkumné a diagnostické účely či k výrobě očkovacích látek, lze pouze na místech, v zařízeních a laboratořích schválených příslušným orgánem, ve kterých jsou uplatňována vhodná opatření biologické bezpečnosti.