přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 46

§ 46
Čištění, dezinfekce a postupy pro zničení viru aviární influenzy
Krajská veterinární správa zajistí, aby
a) čištění, dezinfekce a ošetření hospodářství a v něm se nacházejících materiálů nebo látek, které jsou nebo by mohly být kontaminovány viry aviární influenzy, byly prováděny pod úředním dohledem podle pokynů krajské veterinární správy a zásad a postupů pro čištění, dezinfekci a ošetření stanovených v příloze č. 6 k této vyhlášce,
b) veškerá půda nebo pastviny využívané pro drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, které jsou chovány v hospodářství, v němž byl potvrzen výskyt aviární influenzy, nebyly nadále využívány pro drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, dokud krajská veterinární správa nedojde k závěru, že veškeré viry aviární influenzy byly zneškodněny nebo zničeny,
c) čištění, dezinfekce a ošetření jatek, vozidel, přípojných vozidel a jakýchkoli jiných dopravních prostředků, pohraničních veterinárních stanic a v nich se nacházejících materiálů nebo látek, které jsou nebo by mohly být kontaminovány viry aviární influenzy, byly prováděny pod úředním dohledem podle pokynů krajské veterinární správy,
d) veškeré vybavení, materiály nebo látky, které se v nich nacházejí a které jsou nebo by mohly být kontaminovány viry aviární influenzy a nemohou být účinně vyčištěny, dezinfikovány nebo jinak ošetřeny, byly zničeny,
e) dezinfekční prostředky a jejich koncentrace byly před použitím schváleny krajskou veterinární správou.