přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 45

§ 45
Laboratorní testy a jiná opatření týkající se prasat a jiných druhů zvířat
(1) Krajská veterinární správa zajistí, aby poté, co byl potvrzen výskyt aviární influenzy v hospodářství, byly u všech prasat nacházejících se v tomto hospodářství provedeny v souladu s diagnostickou příručkou vhodné laboratorní testy s cílem potvrdit nebo vyloučit, že tato prasata jsou nebo byla nakažena virem aviární influenzy. Dokud nejsou k dispozici výsledky těchto testů, nesmí žádná prasata opustit hospodářství.
(2) Potvrdí-li laboratorní testy podle odstavce 1 pozitivní nálezy virů aviární influenzy u prasat, může krajská veterinární správa povolit přepravu těchto prasat do jiných hospodářství, v nichž jsou chována prasata, anebo na určené jatky, jestliže následující vhodné testy prokázaly, že riziko rozšíření aviární influenzy je zanedbatelné.
(3) Potvrdí-li kontrolní testy podle odstavce 1 existenci vážného nebezpečí pro zdraví zvířat a lidí, krajská veterinární správa nařídí v souladu se zvláštními právními předpisy11), aby byla prasata co nejdříve pod úředním dohledem utracena, a to takovým způsobem, aby se zabránilo rozšíření viru aviární influenzy, zejména během přepravy.
(4) Krajská veterinární správa může poté, co byl potvrzen výskyt aviární influenzy v kterémkoli hospodářství, použít na základě posouzení rizik opatření uvedená v odstavcích 1 až 3 na všechny savce nacházející se v tomto hospodářství a může je rozšířit i na kontaktní hospodářství.
(5) Krajská veterinární správa může poté, co byl potvrzen virus aviární influenzy u prasat nebo jakýchkoli jiných savců v kterémkoli hospodářství, vykonávat úřední dozor v souladu s diagnostickou příručkou za účelem zjištění dalšího rozšíření viru aviární influenzy.
(6) Státní veterinární správa informuje Komisi v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat o výsledcích testů a o opatřeních použitých podle odstavců 1 až 4.
11) Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování, ve znění pozdějších předpisů.