přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 43

§ 43
Doba trvání opatření
Opatření přijatá podle tohoto oddílu musí být uplatňována
a) po dobu nejméně 21 dní po provedení předběžného vyčištění a dezinfekce infikovaného hospodářství v souladu s jedním nebo několika postupy podle § 46 a dokud krajská veterinární správa neusoudí na základě šetření a laboratorních testů provedených v dalším pásmu s omezením v souladu s diagnostickou příručkou, jakož i na základě posouzení rizik, že riziko rozšíření LPAI je zanedbatelné,
b) po dobu nejméně 42 dní ode dne potvrzení výskytu LPAI a dokud krajská veterinární správa neusoudí na základě šetření a laboratorních testů provedených v dalším pásmu s omezením v souladu s diagnostickou příručkou, jakož i na základě posouzení rizik, že riziko rozšíření LPAI je zanedbatelné, nebo
c) po jakoukoli jinou dobu a za podmínek stanovených předpisy Evropské unie.