přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 40

§ 40
Kontaktní hospodářství
(1) Považuje-li krajská veterinární správa na základě výsledků epizootologického šetření podle § 5 nějaké hospodářství za kontaktní hospodářství,
a) nařídí, aby byla v tomto hospodářství uplatňována opatření uvedená v § 6 odst. 1 písm. c), a to až do doby, kdy bude v souladu s diagnostickou příručkou výskyt LPAI v tomto hospodářství vyloučen,
b) odebere vzorky drůbeže po jejím utracení za účelem potvrdit nebo vyloučit v souladu s diagnostickou příručkou přítomnost viru LPAI v tomto hospodářství.
(2) Krajská veterinární správa může nařídit na základě výsledků epizootologického šetření podle § 5, aby byla v kontaktním hospodářství uplatněna také opatření uvedená v § 37, a to zejména tehdy, nachází-li se toto hospodářství v oblasti s vysokou hustotou chovů drůbeže. Přitom přihlíží ke kritériím uvedeným v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(3) Krajská veterinární správa zajistí také, aby v kterémkoli hospodářství, v němž dojde k poražení, anebo k utracení a odstranění drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a v němž je následně potvrzen výskyt LPAI, byly budovy a pastviny používané k jejich chovu, zemědělské dvory a veškerá zařízení, které by mohly být kontaminovány, dopravní prostředky používané k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, masa, krmiva, hnoje, kejdy, podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů a látek, které by mohly být kontaminovány, podrobeny jednomu nebo několika postupům uvedeným v § 46.