přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 38

§ 38
Odchylky pro některá hospodářství
(1) Krajská veterinární správa může povolit odchylky z opatření uvedených v § 37 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2, pokud jde o násadová vejce v hospodářství, jde-li o výskyt LPAI v nekomerčním hospodářství, cirkusu, zoologické zahradě, obchodě se zvířaty v zájmovém chovu, přírodní rezervaci, anebo v oploceném prostoru, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí pro vědecké účely nebo účely související se zachováním ohrožených druhů nebo úředně registrovaných vzácných plemen drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí.
(2) Povolí-li krajská veterinární správa odchylky podle odstavce 1, zajistí, aby drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, jichž se odchylky týkají,
a) byly umístěny a drženy uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém jsou chovány. Není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství. Přijmou se i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;
b) byly podrobeny dalšímu úřednímu dozoru a testování v souladu s diagnostickou příručkou, dokud nebude laboratorními testy prokázáno, že již nepředstavují významné riziko dalšího rozšíření LPAI,
c) nebyly přemístěny z hospodářství původu s výjimkou přepravy za účelem porážky nebo přepravy do jiného hospodářství, které se nachází
1. v České republice, a to v souladu s pokyny krajské veterinární správy,
2. v jiném členském státě, jestliže tento stát určení vyslovil s přepravou souhlas.
(3) V případě výskytu LPAI v líhni může krajská veterinární správa povolit na základě posouzení rizik odchylky z některých nebo všech opatření uvedených v § 37.