přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 36

§ 36
Dodatečná opatření na jatkách, pohraniční veterinární stanici nebo v dopravním prostředku
Krajská veterinární správa zajistí, aby v případě podezření z výskytu HPAI nebo potvrzení jejího výskytu na jatkách, pohraniční veterinární stanici nebo v dopravním prostředku byla uplatněna tato dodatečná opatření:
a) žádná drůbež ani jiné ptactvo chované v zajetí se nesmí dostat do prostorů jatek, pohraniční veterinární stanice nebo dopravního prostředku dříve než 24 hodin po jejich vyčištění a dezinfekci podle písmene b) v souladu s jedním nebo několika postupy uvedenými v § 46. V případě pohraniční veterinární stanice může být tento zákaz rozšířen i na další zvířata,
b) vyčištění a dezinfekce kontaminovaných budov, zařízení a dopravních prostředků, provedené v souladu s jedním nebo několika postupy uvedenými v § 46 a pod úředním dohledem,
c) epizootologické šetření podle § 5,
d) použití opatření uvedených v § 6 odst. 1 písm. c) v hospodářství původu nakažené drůbeže nebo infikovaných kadáverů a v kontaktních hospodářstvích,
e) použití opatření uvedených v § 10 v hospodářství původu nakažené drůbeže nebo infikovaných kadáverů, nevyplyne-li něco jiného z epizootologického šetření podle § 5 a dalších šetření podle § 33,
f) podrobení izolátu viru aviární influenzy laboratorním testům v souladu s diagnostickou příručkou za účelem identifikace podtypu viru.