přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 35

§ 35
Opatření na pohraniční veterinární stanici nebo v dopravním prostředku
(1) V případě podezření z výskytu HPAI nebo potvrzení jejího výskytu na pohraniční veterinární stanici nebo v dopravním prostředku krajská veterinární správa nařídí na základě posouzení rizik
a) utracení nebo poražení veškeré drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, nacházejících se na dané pohraniční veterinární stanici nebo v daném dopravním prostředku, anebo jejich držení odděleně od drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a pod úředním dohledem, dokud nebudou dokončena šetření v souladu s diagnostickou příručkou. Může také nařídit jejich přepravu do jiného místa, kde budou utraceny, poraženy nebo drženy odděleně od drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a pod úředním dohledem,
b) použití odpovídajících opatření uvedených v § 6.
(2) Krajská veterinární správa však nemusí nařídit, aby drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí, nacházející se na pohraniční veterinární stanici uvedené v odstavci 1, byly utraceny nebo poraženy, pokud nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí s podezřením z nákazy.
(3) Po poražení drůbeže uvedené v odstavci 1 zůstanou drůbeží maso a jakékoli vedlejší produkty pocházející z této drůbeže a drůbežího masa i vedlejší produkty jakékoli jiné drůbeže, která mohla být kontaminována během porážky a výrobního procesu, oddělené a pod úředním dohledem, dokud nebudou dokončena šetření v souladu s diagnostickou příručkou.
(4) Dojde-li k potvrzení výskytu HPAI, drůbeží maso a jakékoli vedlejší produkty pocházející z této drůbeže a drůbežího masa i vedlejší produkty jakékoli jiné drůbeže, která mohla být kontaminována během porážky a výrobního procesu, se co nejdříve neškodně odstraní pod úředním dohledem.