přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 32

§ 32
Dodatečná opatření biologické bezpečnosti
(1) Za účelem zabránění šíření aviární influenzy může krajská veterinární správa nařídit vedle opatření uvedených v oddílech 3, 4 a 5 dodatečná opatření biologické bezpečnosti v hospodářstvích v ochranném pásmu, pásmu dozoru a dalším pásmu s omezením, jakož i v konkrétních úsecích chovu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Tato opatření mohou zahrnovat omezení pohybu dopravních prostředků nebo osob v souvislosti s dodávkami krmiva, sběrem vajec, přepravou drůbeže na jatky, sběrem a svozem kadáverů určených k neškodnému odstranění, anebo s jiným pohybem zaměstnanců, veterinárních lékařů nebo osob dodávajících vybavení hospodářství.
(2) Dojde-li k přijetí opatření uvedeného v odstavci 1, Státní veterinární správa o něm neprodleně informuje Komisi.