přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 31

§ 31
(1) Krajská veterinární správa může na základě posouzení rizik povolit v případě výskytu HPAI
a) v líhni odchylky z opatření uvedených v oddílech 3 a 4,
b) v nekomerčním hospodářství, cirkusu, zoologické zahradě, obchodě se zvířaty v zájmovém chovu, přírodní rezervaci, anebo oploceném prostoru, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí pro vědecké účely nebo pro účely, které souvisejí se zachováním ohrožených druhů nebo úředně registrovaných vzácných plemen drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, odchylky z opatření uvedených v § 16 písm. b) a c), § 20 a § 28 odst. 1 písm. b), c) a f),
c) odchylně od opatření uvedených v oddílech 3 a 4 zavedení zvláštních opatření pro pohyb poštovních holubů do ochranných pásem a pásem dozoru, z ochranných pásem a pásem dozoru a uvnitř ochranných pásem a pásem dozoru.
(2) Veškerá drůbež (včetně jednodenních kuřat), jiné ptactvo chované v zajetí, násadová vejce, použitá podestýlka, hnůj nebo kejda pocházející z hospodářství, kterému byla povolena odchylka podle odstavce 1, nemohou být uvedeny do oběhu mimo území České republiky, pokud není orgány Unie stanoveno jinak.