přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 30

§ 30
(1) Krajská veterinární správa může nařídit, že některá nebo všechna opatření uvedená v oddílech 3 a 4 budou uplatněna v dalším pásmu s omezením.
(2) Krajská veterinární správa může na základě epizootologických informací nebo jiných podkladů zavést preventivní eradikační program, zahrnující preventivní porážky nebo utracení drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v rizikových hospodářstvích a oblastech, které se v souladu s kritérii stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce nacházejí v dalším pásmu s omezením.
(3) Dojde-li k přijetí opatření podle odstavců 1 a 2, Státní veterinární správa o něm neprodleně informuje Komisi.
(4) Zahájení nového chovu (dále jen "repopulace") v hospodářstvích uvedených v odstavci 2 se provádí v souladu s pokyny krajské veterinární správy.