přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 27

§ 27
Doba trvání opatření
(1) Opatření přijatá podle tohoto oddílu mohou být zrušena, jestliže
a) uplynulo nejméně 21 dní po provedení předběžného čištění a dezinfekce infikovaného hospodářství v souladu s jedním nebo několika postupy podle § 46,
b) byly v hospodářstvích nacházejících se v ochranném pásmu provedeny kontrolní testy podle diagnostické příručky.
(2) Jakmile již není v souladu s odstavcem 1 nezbytné provádět opatření uvedená v tomto oddíle, uplatňují se v bývalém ochranném pásmu opatření uvedená v § 28, a to tak dlouho, dokud je nelze zrušit podle § 29.