přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 23

§ 23
Přímá přeprava kuřic před snáškou
Krajská veterinární správa může povolit odchylně od § 20 přímou přepravu kuřic před snáškou do hospodářství nebo haly v tomto hospodářství, nejlépe do hospodářství nacházejícího se v ochranném pásmu nebo pásmu dozoru, ve kterém se nenachází žádná jiná drůbež, za těchto podmínek:
a) úřední veterinární lékař provedl klinické vyšetření drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí v hospodářství původu, a to zejména těch ptáků, kteří mají být přemístěni,
b) v případě potřeby byly u drůbeže v hospodářství původu provedeny laboratorní testy podle diagnostické příručky a jejich výsledky byly příznivé,
c) kuřice před snáškou jsou přepravovány v dopravním prostředku zaplombovaném úředním veterinárním lékařem nebo pod jeho dohledem,
d) v hospodářství, popřípadě hale určení je od okamžiku přijetí kuřic před snáškou vykonáván úřední dozor,
e) je-li drůbež přemístěna mimo ochranné pásmo nebo pásmo dozoru, zůstane v hospodářství určení nejméně 21 dní.