přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 22

§ 22
Přímá přeprava jednodenních kuřat
(1) Krajská veterinární správa může povolit odchylně od § 20 přímou přepravu jednodenních kuřat pocházejících z hospodářství (líhně) v ochranném pásmu do hospodářství v České republice, popřípadě do haly v tomto hospodářství, jež je určena pro chov drůbeže (dále jen "hala"), nejlépe do hospodářství nacházejícího se mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru, za těchto podmínek:
a) jednodenní kuřata jsou přepravována v dopravním prostředku zaplombovaném úředním veterinárním lékařem nebo pod jeho dohledem,
b) v průběhu přepravy a v hospodářství určení jsou uplatňována vhodná opatření biologické bezpečnosti,
c) v hospodářství určení je od okamžiku přijetí jednodenních kuřat vykonáván úřední dozor,
d) jsou-li jednodenní kuřata přemístěna mimo ochranné pásmo nebo pásmo dozoru, zůstane tato drůbež v hospodářství určení nejméně 21 dní.
(2) Krajská veterinární správa může povolit odchylně od § 20 přímou přepravu jednodenních kuřat vylíhnutých z vajec pocházejících z hospodářství nacházejících se mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru do jiného hospodářství v České republice, nejlépe do hospodářství nacházejícího se mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru, jestliže líheň, ze které byla kuřata odeslána, může vzhledem ke svému logistickému vybavení a hygienickým pracovním podmínkám zaručit, že nedošlo k žádnému kontaktu těchto vajec s jinými násadovými vejci nebo jednodenními kuřaty pocházejícími z hejn drůbeže v uvedených pásmech, která mají proto odlišný nákazový status.