přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 15

§ 15
(1) Krajská veterinární správa zajistí, aby v ochranném pásmu a pásmu dozoru
a) byla uplatněna opatření, která umožní dohledat vše, co by mohlo šířit virus aviární influenzy, včetně drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, vajec, kadáverů, krmiva, podestýlky, lidí, kteří byli v kontaktu s nakaženou drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, anebo dopravních prostředků, které mají vazbu na drůbežářské odvětví,
b) byli chovatelé povinni poskytnout na požádání orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor veškeré relevantní informace o drůbeži nebo jiném ptactvu chovaném v zajetí a o vejcích vstupujících do hospodářství nebo z něj vystupujících.
(2) Krajská veterinární správa přijme přiměřená opatření, včetně rozmístění výstražných upozornění, spolupráce se sdělovacími prostředky a součinnosti s příslušnými orgány, za účelem docílení plné informovanosti všech osob v ochranném pásmu a v pásmu dozoru o omezeních, která se jich týkají.
(3) Krajská veterinární správa může na základě epizootologických informací nebo jiných podkladů zavést preventivní eradikační program, zahrnující preventivní porážky nebo utracení drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v rizikových hospodářstvích a oblastech. Dojde-li k přijetí tohoto opatření, Státní veterinární správa o něm informuje Komisi.