přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 12

§ 12
Samostatné produkční jednotky
(1) V případě potvrzení výskytu HPAI v hospodářství, které je tvořeno dvěma nebo více samostatnými produkčními jednotkami, může krajská veterinární správa povolit odchylky z opatření uvedených v § 10 odst. 1 písm. a) větě první pro produkční jednotky, v nichž se chová drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, u kterých není podezření z výskytu HPAI.
(2) Odchylky podle odstavce 1 lze povolit pouze v případě dvou nebo více samostatných produkčních jednotek, u nichž se úřední veterinární lékař ujistil s ohledem na jejich strukturu, velikost, organizaci a povahu provozu, typ budovy, krmení, zdroj vody, vybavení, zaměstnance a návštěvníky hospodářství, že jsou zcela odděleny od dalších produkčních jednotek, pokud jde o umístění a každodenní ošetřování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, jež jsou v těchto produkčních jednotkách chovány.