přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 10

§ 10
(1) V případě potvrzení výskytu HPAI krajská veterinární správa nařídí vedle opatření uvedených v § 6 odst. 1 písm. c) a odst. 2 tato opatření:
a) neprodlené utracení veškeré drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí v hospodářství, pokud výsledek posouzení rizik rozšíření aviární influenzy neumožňuje povolení odchylky z tohoto opatření ve vztahu k určitým druhům drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Utracení se provede pod úředním dohledem tak, aby se zabránilo rozšíření aviární influenzy, zejména během přepravy. Krajská veterinární správa však může nařídit odpovídající opatření k omezení možného rozšíření aviární influenzy i na volně žijící ptactvo v hospodářství,
b) neškodné odstranění všech kadáverů a vajec z hospodářství pod úředním dohledem,
c) podrobení drůbeže, která se vylíhla z vajec sebraných v hospodářství v průběhu doby mezi pravděpodobným zavlečením HPAI do hospodářství a dnem uplatnění opatření uvedených v § 6 odst. 1 písm. c), úřednímu dohledu a provedení šetření v souladu s diagnostickou příručkou,
d) dohledání, pokud je to možné, masa drůbeže z hospodářství poražené v průběhu doby mezi pravděpodobným zavlečením HPAI do hospodářství a dnem uplatnění opatření uvedených v § 6 odst. 1 písm. c) a jeho neškodné odstranění pod úředním dohledem,
e) dohledání, pokud je to možné, vajec sebraných v hospodářství v průběhu doby mezi pravděpodobným zavlečením HPAI do hospodářství a dnem uplatnění opatření uvedených v § 6 odst. 1 písm. c) a jejich neškodné odstranění pod úředním dohledem,
f) neškodné odstranění všech materiálů, látek a odpadů, které by mohly být kontaminovány, například krmiva, anebo jejich ošetření tak, aby bylo zajištěno zničení viru aviární influenzy, a to v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře,
g) podrobení hnoje, kejdy a podestýlky, které by mohly být kontaminovány, jednomu nebo několika postupům podle § 46,
h) podrobení budov používaných k chovu, pastvin nebo půdy, které by mohly být kontaminovány, dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, masa, krmiva, hnoje, kejdy, podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů a látek, které by mohly být kontaminovány, jednomu z postupů uvedených v § 46, a to po neškodném odstranění kadáverů,
i) zákaz vstupu jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů hospodářství.
(2) Jde-li o primární ohnisko, krajská veterinární správa zajistí, aby byl izolát viru podroben laboratorním testům v souladu s diagnostickou příručkou za účelem identifikace podtypu viru a co nejdříve předán referenční laboratoři Unie [§ 49 odst. 1 písm. c)].