přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 9

§ 9
Dodatečná opatření na základě epizootologického šetření
(1) Příslušný orgán veterinární správy může na základě předběžných výsledků epizootologického šetření podle § 5 nařídit také
a) dočasné omezení pohybu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, vajec a dopravních prostředků používaných v drůbežářském odvětví, a to na části nebo na celém území České republiky. Toto omezení může být rozšířeno i na pohyb domácích druhů savců; v tomto případě však nesmí trvat, nejsou-li pro jeho delší trvání dostatečné důvody, déle než 72 hodin,
b) opatření uvedená v § 10. Dovolují-li to však podmínky, mohou být tato opatření omezena jen na drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí s podezřením z nákazy a na příslušné produkční jednotky. Z drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí se po utracení odeberou vzorky, aby mohlo být podezření z výskytu aviární influenzy postupy podle diagnostické příručky buď potvrzeno, anebo vyloučeno,
c) vymezení dočasného kontrolního pásma kolem hospodářství s tím, že v případě potřeby mohou být nařízena pro všechna hospodářství nacházející se v tomto pásmu některá nebo všechna opatření uvedená v § 6 odst. 1 písm. c).
(2) Dodatečná opatření uvedená v odstavci 1 mohou být nařízena zejména tehdy, nachází-li se hospodářství, ve kterém vzniklo podezření z výskytu aviární influenzy, v oblasti s vysokou hustotou chovů drůbeže.