přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 7

§ 7
Krajská veterinární správa může na základě posouzení rizik a s ohledem na přijatá opatření biologické bezpečnosti a místo určení, na které mají být drůbež, jiné ptactvo chované v zajetí nebo jejich produkty přemístěny, povolit odchylky z opatření uvedených v § 6 odst. 1 písm. c), a to z opatření uvedených
a) v bodech 3 až 5;
b) v bodě 6, mají-li být vejce zaslána za podmínek stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce
1. přímo do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie7), kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie8), nebo
2. za účelem jejich neškodného odstranění;
c) v bodě 8, jde-li o případ, kdy je jiné ptactvo chované v zajetí drženo v nekomerčním hospodářství.
7) Příloha III oddíl X kapitola II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
8) Příloha II kapitola XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.