přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 5

§ 5
Epizootologické šetření
(1) Krajská veterinární správa nebo Městská veterinární správa v Praze (dále jen "krajská veterinární správa") zajistí provedení epizootologického šetření na základě dotazníků zavedených pohotovostním plánem uvedeným v § 58.
(2) Při epizootologickém šetření se sledují zejména
a) délka doby, po kterou se mohla aviární influenza vyskytovat v hospodářství, anebo v jiném zařízení nebo dopravním prostředku,
b) možný původ aviární influenzy,
c) určení všech kontaktních hospodářství,
d) pohyb drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, osob, savců, dopravních prostředků a veškerého materiálu, jakož i jiné způsoby, jimiž se mohl virus aviární influenzy rozšířit.
(3) Krajská veterinární správa přihlédne k výsledkům epizootologického šetření při
a) rozhodování o tom, zda je třeba použít i dodatečná opatření pro tlumení nákazy stanovená touto vyhláškou,
b) povolování zmírňujících výjimek (dále jen "odchylky") podle této vyhlášky.
(4) Nasvědčují-li výsledky epizootologického šetření, že by se aviární influenza mohla rozšířit z jiných členských států do České republiky nebo z České republiky do jiných členských států, informuje o nich Státní veterinární správa neprodleně Komisi a členské státy, jichž se to týká.