přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 4

§ 4
(1) Státní veterinární správa oznámí způsobem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce Evropské komisi (dále jen "Komise") a členským státům Unie (dále jen "členský stát") i výskyt aviární influenzy, který byl potvrzen na jatkách, v dopravním prostředku, na pohraniční veterinární stanici, na jiném místě na hranicích Evropské unie nebo v karanténním středisku provozovaném v souladu se zvláštními právními předpisy5).
(2) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů6) o hlášení výskytu ohnisek některých nákaz.
(3) Státní veterinární správa informuje Komisi o výsledcích úředního dozoru prováděného v souvislosti s virem aviární influenzy u savců.
5) Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 7 a 8 vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.