přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 36/2007
Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů § 1

§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) (dále jen "předpisy Evropské unie") stanoví
a) podrobnosti, způsob a lhůty ohlašování aviární influenzy,
b) opatření k zdolání a zabránění šíření (dále jen "tlumení") aviární influenzy a veterinární požadavky na ochranu zvířat před touto nákazou,
c) způsob, rozsah a veterinární podmínky očkování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí proti aviární influenze a pravidla jeho provádění,
d) hlediska pro vypracování pohotovostních plánů pro případ výskytu aviární influenzy (dále jen "pohotovostní plán"),
e) požadavky na zaměření, organizaci a metody činnosti národní referenční laboratoře pro aviární influenzu.
1) Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS.
Směrnice Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 týkající se hlášení nákaz zvířat ve Společenství.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.