přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 305/2000
Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích § 1

§ 1
(1) Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká bez likvidace
a) Povodí Labe, akciová společnost, se sídlem v Hradci Králové, ul. Víta Nejedlého 951,
b) Povodí Moravy, akciová společnost, se sídlem v Brně, Dřevařská 11,
c) Povodí Odry, akciová společnost, se sídlem v Ostravě 1, Varenská 49,
d) Povodí Ohře, akciová společnost, se sídlem v Chomutově, Bezručova 4219,
e) Povodí Vltavy, akciová společnost, se sídlem v Praze 5, Holečkova 8.
(2) Dnem účinnosti tohoto zákona vzniká
a) Povodí Labe, státní podnik, se sídlem v Hradci Králové, ul. Víta Nejedlého 951,
b) Povodí Moravy, státní podnik, se sídlem v Brně, Dřevařská 11,
c) Povodí Odry, státní podnik, se sídlem v Ostravě 1, Varenská 49,
d) Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem v Chomutově, Bezručova 4219,
e) Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem v Praze 5, Holečkova 8,
(dále jen "Povodí").
(3) Postavení, právní poměry, činnost, sloučení, splynutí a rozdělení Povodí se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona řídí ustanoveními zákona o státním podniku,1) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(4) Funkci zakladatele Povodí jménem státu vykonává Ministerstvo zemědělství.
(5) Na nakládání s majetkem státu podle tohoto zákona nelze použít ustanovení zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.2)
1) Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.