přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 307/2000
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů § 36

§ 36
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., se mění takto:
V § 2 odst. 1 se slova "skladištních poukázek" nahrazují slovy "zemědělských skladních listů4a)" a slova "certifikací veřejných skladů obilí" se nahrazují slovy "zemědělských veřejných skladů vybraných zemědělských produktů4a)".
Poznámka pod čarou č. 4a) zní:
"4a) Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.".