přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 307/2000
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů § 32

§ 32
(1) Jestliže byl prohlášen konkurs na provozovatele zemědělského veřejného skladu, není součástí majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu10a) zboží, ke kterému byly vydány zemědělské skladní listy.
(2) Insolvenční správce zapíše zboží podle odstavce 1 odděleně do soupisu majetkové podstaty s vyznačením, že na něj byly vydány zemědělské skladní listy, a současně vyzve majitele zemědělských skladních listů, aby si zboží vyzvedli do 30 dnů od doručení výzvy za podmínek stanovených tímto zákonem. Po marném uplynutí této lhůty správce zboží prodá a výnos uloží do úschovy ve prospěch majitelů zemědělských skladních listů.
(3) Jestliže zboží podle odstavce 1 nepostačuje k uspokojení nároků všech majitelů zemědělských skladních listů, insolvenční správce vydá jednotlivým majitelům zemědělských skladních listů na ně připadající poměrnou část zboží, popřípadě tuto část podle odstavce 2 prodá. Neuspokojená část nároků majitelů zemědělských skladních listů se považuje za pohledávku přihlášenou v insolvenčním řízení a uspokojí se stejně jako tyto pohledávky.
10a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.