přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 307/2000
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů § 30

§ 30
Vztah k některým obecným právním předpisům
(1) Pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na cenné papíry podle tohoto zákona obecné právní předpisy.9)
(2) Na zástavní právo majitele zástavního listu a provozovatele se vztahuje obecná úprava,10) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Ustanovení o skladištních listech podle zvláštního zákona se na zemědělské skladní listy podle tohoto zákona nepoužijí.
9) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
10) Občanský zákoník.
§ 299 obchodního zákoníku.