přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 307/2000
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů § 27

§ 27
Sankce
(1) Kromě nebo místo opatření podle § 26 může ministerstvo uložit provozovateli pokuty
a) za opožděné vystavení zemědělského skladního listu až do výše 1 mil. Kč,
b) za nesprávné vystavení zemědělského skladního listu až do výše 1 mil. Kč,
c) za nedostatky ve vedení skladní knihy až do výše 2 mil. Kč,
d) za nedodržení termínu zahájení prodeje zboží podle § 11 odst. 2 až do výše 1 mil. Kč,
e) za nesprávné provedení prodeje zboží podle § 11 odst. 1 až do výše 5 mil. Kč,
f) za opožděný převod výnosu z prodeje oprávněné osobě podle § 11 odst. 5 až do výše 1 mil. Kč,
g) za nedostatečnou péči o uskladněné zboží až do výše 10 mil. Kč,
h) za nižší množství uskladněného zboží ve srovnání se skladní knihou a vydanými platnými zemědělskými skladními listy až do výše 10 mil. Kč,
i) za neoprávněné vydávání zemědělských skladních listů až do výše 30 mil. Kč.
Za jiné nedostatky neuvedené pod písmeny a) až i) budou pokuty uloženy přiměřeně.
(2) Při ukládání sankcí podle odstavce 1 vychází ministerstvo zejména ze závažnosti, způsobu, doby trvání a následků protiprávního jednání.
(3) Sankce podle odstavce 1 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se ministerstvo dozvědělo o skutečnostech rozhodujících pro jejich uložení, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy povinnost, za jejíž porušení jsou ukládány, byla porušena naposled.
(4) Po odnětí povolení nesmí provozovatel vydávat zemědělské skladní listy, avšak vzniklé závazky je povinen splnit.