přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 307/2000
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů § 26

§ 26
Zvláštní opatření
(1) Jestliže ministerstvo při výkonu státního dozoru podle § 25 odst. 1, 2 a 3 zjistí nedostatky, je oprávněno uložit, aby provozovatel zjednal ve stanovené lhůtě nápravu a současně aby ve stanovené lhůtě informoval ministerstvo o přijatých opatřeních, která povedou ke zjednání nápravy; zejména může uložit, aby byla ukončena nepovolená činnost a byl obnoven právní stav.
(2) Při ukládání zvláštních opatření podle odstavce 1 vychází ministerstvo zejména ze závažnosti, způsobu, doby trvání a následků protiprávního jednání.
(3) Zvláštní opatření podle odstavce 1 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se ministerstvo dozvědělo o skutečnostech rozhodujících pro jejich uložení, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy povinnost, za jejíž porušení jsou ukládány, byla porušena naposled.