přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 307/2000
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů § 25

§ 25
Předmět státního dozoru
(1) Státnímu dozoru, který provádí ministerstvo, podléhá činnost vykonávaná podle tohoto zákona provozovatelem.
(2) Ministerstvo zejména zjišťuje, zda údaje na vystavených zemědělských skladních listech odpovídají údajům ve skladní knize a zda tyto údaje odpovídají skutečnému stavu uskladněného zboží.
(3) Při výkonu státního dozoru ministerstvo
a) kontroluje dodržování právních předpisů,
b) ukládá sankce a zvláštní opatření,
c) dbá na zajištění ochrany zájmů majitelů zemědělských skladních listů, vlastnických listů nebo zástavních listů.