přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 307/2000
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů § 24

§ 24
Vydání zboží
(1) Provozovatel je povinen vydat zboží převzaté ke skladování v zemědělském veřejném skladu i před uplynutím doby na skladování
a) pokud mu oprávněná osoba vydá
1. obě části zemědělského skladního listu, nebo
2. vlastnický list opatřený potvrzením majitele zástavního listu o uhrazení zajištěné pohledávky, nebo
3. vlastnický list opatřený potvrzením domiciláta, že u něj byla ve prospěch majitele zástavního listu složena peněžní suma uvedená v zástavním listě,
b) po zaplacení ceny na základě prodeje zboží podle § 11 a 13 tohoto zákona.
(2) O případu uvedeném v odstavci 1 písm. a) bodu 3 je provozovatel povinen neprodleně informovat posledního majitele zástavního listu zapsaného ve skladní knize.
(3) Vydání zboží včetně jeho důvodu provozovatel zaznamená ve skladní knize.