přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 307/2000
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů § 23

§ 23
Pojištění
(1) Provozovatel je povinen pojistit zemědělský veřejný sklad i zboží v něm uskladněné proti živelním pohromám a krádeži. Předložení pojistné smlouvy je podmínkou vydání povolení k provozování zemědělského veřejného skladu a jeho účinnosti.
(2) Pokud provozovatel do 30 dnů po uplynutí pojistného období nepředloží ministerstvu doklad o úhradě pojistného na další období, ministerstvo povolení k datu ukončení pojistného období odejme.