přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 307/2000
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů § 20

§ 20
Další povinnosti provozovatele
(1) Provozovatel je povinen v zemědělském veřejném skladu vyvěsit označení "Zemědělský veřejný sklad" s uvedením druhu skladovaného zboží a toto označení používat i na listinách vydávaných ke skladovanému zboží.
(2) Provozovatel je povinen oznámit ministerstvu jakoukoliv změnu skutečností, které byly podkladem pro vydání povolení, do 15 dnů po jejich vzniku.
(3) Provozovatel je povinen odebírat vzorky jak při uskladnění, tak při vydání zboží a uchovávat je s přesným uvedením druhu zboží, jakosti, data odebrání vzorku a pořadového čísla zemědělského skladního listu, který byl k tomuto zboží vydán, alespoň po dobu 30 dnů po vydání zboží.
(4) V souvislosti s uskladněním zboží podle tohoto zákona je provozovatel povinen provádět za úplatu pouze takové služby, které jsou pro řádné uskladnění nezbytné.
(5) Provozovatel je povinen prodat zboží, pokud o to požádá majitel zástavního listu, je-li na majitele vlastnického listu vyhlášen konkurz.