přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 307/2000
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů § 19

§ 19
Skladní kniha
(1) Skladní kniha je úplným časově posloupným seznamem vystavených zemědělských skladních listů, kterou vede provozovatel.
(2) Do skladní knihy se zapisují
a) náležitosti zemědělského skladního listu uvedené v § 4 odst. 4,
b) tyto další údaje:
1. vydání zboží včetně důvodu vydání zboží,
2. všechny rubopisy na vlastnickém i zástavním listu,
3. vystavení nového zemědělského skladního listu, jeho rozdělení na nové zemědělské skladní listy,
4. umoření zemědělského skladního listu, vlastnického listu nebo zástavního listu,
5. prodej zboží v rozsahu předepsaném tímto zákonem, včetně částky získané prodejem zboží,
6. výše částečného uspokojení pohledávky majitele zástavního listu.
(3) Skladní kniha obsahuje také souhrnné údaje o počtu vydaných zemědělských skladních listů, o množství, druhu a jakosti zboží při jeho uskladnění. Provozovatel je povinen při státním dozoru a kontrole vykonávané podle tohoto zákona prokázat, že má v zemědělském veřejném skladu uskladněno zboží v druhu, množství a jakosti odpovídající všem jím vydaným zemědělským skladním listům platným k datu kontroly.