přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 307/2000
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů § 7

§ 7
Výměna, rozdělení a umoření zemědělského skladního listu
(1) Provozovatel je povinen na žádost majitele obou částí zemědělského skladního listu vystavit nový zemědělský skladní list znějící na jeho jméno proti vrácení původního zemědělského skladního listu. Vrácení původního a vystavení nového zemědělského skladního listu je provozovatel povinen vyznačit ve skladní knize.
(2) Na žádost majitele obou částí zemědělského skladního listu a za předpokladu vrácení původního zemědělského skladního listu je provozovatel povinen vystavit tolik nových zemědělských skladních listů, kolik bude majitel zemědělského skladního listu požadovat; při tom dodrží podmínku minimálního množství stanoveného vyhláškou ministerstva.
(3) Při vystavení nového zemědělského skladního listu podle odstavců 1 a 2 bude zachována doba skladování podle původního zemědělského skladního listu, nedohodne-li se provozovatel s ukladatelem jinak.
(4) Pro postup při ztrátě nebo zničení zemědělského skladního listu nebo jeho části platí obdobně zvláštní právní předpisy upravující směnky.2)
(5) Provozovatel je povinen vrácený původní zemědělský skladní list podle odstavců 1 a 2 znehodnotit a zapsat den a rok jeho znehodnocení do skladní knihy s podpisem provozovatele nebo osoby jím zmocněné.
2) Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 Sb.