přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 307/2000
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů § 6

§ 6
Vystavení zemědělského skladního listu
(1) Provozovatel při převzetí zboží ke skladování vyznačí druh, množství, jakost a cenu1) zboží ke dni převzetí. Převzetím zboží a vystavením zemědělského skladního listu vzniká povinnost provozovatele podle tohoto zákona, zejména zboží řádně a odborně uskladnit, pečovat o ně a pojistit ve prospěch majitele zemědělského skladního listu.
(2) Pokud se zboží uskladňuje po částech, vystaví provozovatel ukladateli na každou část uskladněného zboží doklad o převzetí zboží, včetně údajů o jeho kvalitě. Po ukončení uskladnění vystaví podle žádosti ukladatele buď zemědělský skladní list na celé množství nebo více zemědělských skladních listů.
(3) Provozovatel vystaví zemědělský skladní list s dobou skladování, na které se před převzetím zboží podle odstavce 1 s ukladatelem dohodne.
1) § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.